Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πριν το Πάσχα περιμένουν πληρωμή νιτρικών οι δικαιούχοι, θέμα πολιτικής βούλησης

04/04/2022 01:37 μμ
Της πληρωμή για τη Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (νιτρορύπανση) για το έτος εφαρμογής 2021 αναμένουν οι αγρότες.

Της πληρωμή για τη Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (νιτρορύπανση) για το έτος εφαρμογής 2021 αναμένουν οι αγρότες.

Τα κονδύλια υπάρχουν και αναμένεται η σχετική υπογραφεί της ΚΥΑ για την πληρωμή. Αφορά περίπου 5.000 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, για την 1η πρόσκληση της δράσης 10.1.04: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 θα διατεθεί το ποσό των 15.004.396 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 7.004.396 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Για το 2021 τυπικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δικαίωμα να κάνει την πληρωμή μέχρι το τέλος Ιουνίου. Κάθε χρόνο όμως η πληρωμή του συγκεκριμένου μέτρου γινόταν νωρίτερα και συνήθως πριν το Πάσχα. 

Επειδή φέτος οι αγρότες έχουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας ζητούν να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα η πληρωμή και κυρίως πριν το Πάσχα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ, αναφέρουν στον ΑγροΤύπο εκπρόσωποι μελετητικού γραφείου.   

Όσον αφορά το πέμπτο έτος εφαρμογής (2022) έως τις 31 Μαΐου, αντί 28/2, έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, καθώς και αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου. 

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης (εδώ).

Παϊσιάδης Σταύρος
Σχετικά άρθρα
07/04/2022 12:59 μμ

Με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην διαύγεια.

Στον καθορισμό της αποζημίωσης των αξιολογητών αιτημάτων στήριξης και των μελών των επιτροπών ενστάσεων για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που θα υποβληθούν  στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην διαύγεια, οι αξιολογητές θα λαμβάνουν 15 ευρώ ανά αίτηση στήριξης. Παράλληλα, τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων θα αμείβονται με 40 ευρώ ανά συνεδρίαση για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Τελευταία νέα
07/04/2022 10:06 πμ

Το αίτημα της συνδεδεμένης στο καλαμπόκι διεκδικεί η χώρα μας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, που θα γίνει στις 7 Απριλίου 2022, στο Λουξεμβούργο.

Η χώρας μας θα στηριχτεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αναφέρουν ότι μέσα στα κύρια αγροτικά προϊόντα που εισάγουμε από Ουκρανία και Ρωσία είναι το καλαμπόκι σε ποσοστό 26%.

συμβούλιο

Κύκλοι από το ΥπΑΑΤ υποστηρίζουν ότι θα καταθέσει το αίτημα για συνδεδεμένη από φέτος (γιατί μόνο έτσι θα είναι αποτελεσματικό το μέτρο για αύξηση των στρεμμάτων καλλιέργειας). Αν θα γίνει δεκτή η ελληνική πρόταση οι παραγωγοί θα εισπράξουν την ενίσχυση από το 2023. Πάντως το θέμα πρέπει να κλείσει πριν ανοίξουν οι πύλες για κατάθεση αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Για τον ηλίανθο συζητά η χώρα μας να υπάρξει συνδεδεμένη ενίσχυση από το 2023 (με νέα ΚΑΠ) για βρώσιμο με στόχο την παραγωγή ηλιέλαιου. Επίσης θα μπορούν να το καλλιεργήσουν σε χωράφια με αγρανάπαυση χωρίς να χάνουν την πράσινη ενίσχυση.

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συζητήσουν την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα μέτρα της ΕΕ για τους αγρότες είναι:

 • δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του αποθεματικού κρίσης με ταμείο 500 εκατ. ευρώ και δυνατότητα προσαύξησης του ποσού από τα κράτη μέλη 
 • δίνεται η δυνατότητα καταβολής άμεσων κρατικών ενισχύσεων (de minimis) σε γεωργούς που πλήττονται από σημαντικές αυξήσεις του κόστους των εισροών
 • δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις οικολογικού χαρακτήρα (αγρανάπαυση) το 2022 με στόχο την αύξηση γεωργικής γης
 • αυξημένη προκαταβολή του τσεκ (κάτι που γίνεται ήδη στην Ελλάδα)
 • ιδιωτική αποθεματοποίηση για τον κλάδο της χοιροτροφίας

Να θυμίσουμε ότι από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ η χώρα μας θα πάρει 26 εκατ. ευρώ και δίνεται δυνατότητα εθνικής χρηματοδότησης 200%. Συνολικά το ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 79 εκατ. ευρώ.

υπουργός

Διαβάστε το κείμενο εργασίας της ΕΕ για διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας (εδώ)

Φωτογραφίες άρθρου: Η άφιξη του υπουργού, κ. Γεωργαντά, και η συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο, σήμερα 7 Απριλίου 2022.

01/04/2022 10:26 πμ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τρέξει το Μέτρο 14 «Ευζωία ζώων» (με ιδιώτες κτηνιάτρους) για την επιδότηση παρεμβάσεων που αφορούν τη διατροφή, το σταβλισμό και την υγεία των παραγωγικών ζώων.

Το Μέτρο χωρίζεται σε πέντε δράσεις, ανάλογα με το είδος και την εκτροφή του ζώου και συγκεκριμένα:
Καλή μεταχείριση των ζώων σε Βοοειδή.
Καλή μεταχείριση των ζώων σε Χοίρους.
Καλή μεταχείριση των ζώων στις Όρνιθες πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα.
Καλή μεταχείριση των ζώων στις Όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής.
Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και στα Πρόβατα.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου θα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ (33,5 από την ΕΕ και τα υπόλοιπα από εθνικούς πόρους).

Το Μέτρο αν και είχε προβλεφθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν είχε ανακοινωθεί λόγω της εµπλοκής µε τον ορισµό του «κτηνίατρου εκτροφής». Πλέον, οι αρχές τροποποίησαν το πρόγραµµα και θα το τρέξουν µε ιδιώτες κτηνιάτρους. 

Το ΥπΑΑΤ πρόκειται να ενεργοποιήσει το Μέτρο κατά τη µεταβατική διετία 2021-2022.
Οι δεσμεύσεις θα αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται στις τέσσερις κατηγορίες:

 • Διατροφή,
 • Σταβλισμό,
 • Υγεία και
 • Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.
   
31/03/2022 09:40 πμ

Να δοθεί λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ΚΥΑ του Οκτωβρίου του 2021, που έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου, με την οποία ακυρώθηκαν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, εξέλιξη που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της χώρας, ζήτησε μεταξύ άλλων, ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ, βουλευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά, στο περιθώριο της επετειακής εκδήλωσης του Κιλελέρ. 

Ο Λαρισαίος πολιτικός έθεσε, ακόμη, στον κυβερνητικό παράγοντα την αναγκαιότητα απορρόφησης των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς επίσης και την προώθηση ρύθμισης για τις καλλιέργειες κηπευτικών για τους νέους αγρότες, έχοντας στο πλευρό του τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπόνων Δημήτρη Σοφολόγη.

Αναλυτικότερα, ο κ. Κέλλας, επανέφερε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τα προβλήματα που δημιούργησε η αναδρομικότητα της ΚΥΑ του Οκτωβρίου του 2021, για την κατανομή των βοσκότοπων, που οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στους νέους και νεοεισερχόμενους, σε μείωση των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων, αλλά και στα ποσά των ενισχύσεων. Ο κ. Γεωργαντάς, όντας ενήμερος για το ζήτημα, δήλωσε πως εξετάζει όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες.       

Ο κ. Κέλλας, στη συνέχεια, έθεσε εκ νέου το αίτημα των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης - το είχε συζητήσει με τον Υπουργό και στις 4/3/22 - να απορροφηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο. 

Ο κ. Γεωργαντάς υποστήριξε ότι το αίτημα θα εξεταστεί μόλις το Υπουργείο έχει συνολική εικόνα, για το ποια Σχέδια Βελτίωσης βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής εκ μέρους των παραγωγών του πρώτου αιτήματος πληρωμής (για όσους ήδη εγκρίθηκαν).

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων κ. Δημήτρης Σοφολόγης, από την πλευρά του, επεσήμανε στον κ. Γεωργαντά τον κίνδυνο υποβιβασμού της τυπικής απόδοσης σε επίπεδα χαμηλότερα της επιλεξιμότητας, για τους Νέους Αγρότες, που έχουν καταθέσει φάκελο προς ένταξη για καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε, πως αν δεν υφίστανται σταθερά προσβάσιμα προστατευτικά (ΤΟΛ) στέγαστρα, η καλλιέργεια μετατρέπεται από «υπό κάλυψη» σε «κηπευτικά υπαίθρου».  Το θέμα αυτό απασχολεί 3.500 αγρότες πανελλαδικά, εκ των οποίων 450 βρίσκονται στον θεσσαλικό χώρο.

Για το ίδιο ζήτημα, ο κ. Κέλλας είχε προ ημερών επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ζητώντας να υπάρξει τροποποίηση της προκήρυξης. 

Ο Υπουργός, σημείωσε, ότι οι καλλιέργειες των πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης (καρπούζια και πεπόνια) συνεισφέρουν σε μέγιστο βαθμό στην εισαγωγή συναλλάγματος, μιας και το 80% αυτών εξάγονται σε χώρες κυρίως της Ευρώπης και θα το επανεξετάσει. 

29/03/2022 09:50 πμ

Παρέμβαση στη βουλή για το πρόβλημα που αποκάλυψε πρώτος ο ΑγροΤύπος.

Η νέα πρόσκληση για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1. “Εγκατάσταση νέων Γεωργών”, που είναι ίσως το πιο δηµοφιλές στο ΠΑΑ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αυτό αποτυπώνεται σε σχετικές επιστολές τόσο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας όσο και του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλείας που σήμερα κατέθεσα με Αναφορά στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στη Βουλή.

Με βάση τις δυο αυτές επιστολές, αναδεικνύεται η προχειρότητα με την οποία η ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχειρεί να επιλύσει την διαφοροποίηση των αποδόσεων των κηπευτικών καλλιεργειών υπό κάλυψη, τονίζει ο Σταύρος Αραχωβίτης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, ενώ οι καλλιέργειες των πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης (καρπούζια και πεπόνια) συνεισφέρουν σε μέγιστο βαθμό στην εισαγωγή συναλλάγματος, μιας και το 80% αυτών εξάγονται σε χώρες κυρίως της Ευρώπης, και σε πολλές περιπτώσεις οι αποδόσεις τους μπορεί να ξεπεράσουν τις αποδόσεις των προσπελάσιμων ΤΟΛ, οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια Πρόσκληση-Κινούμενη άμμο και μια αίτηση στο ΟΣΔΕ 2021 που δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η αναξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ γίνεται αφορμή ώστε οι νέοι που έχουν επιλέξει να καλλιεργήσουν κηπευτικά υπό χαμηλή κάλυψη, να απειλούνται με απόρριψη από το πρόγραμμα Νέων Γεωργών.​

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θέμα: Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού κατηγοριοποίησης των κηπευτικών καλλιεργειών για την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1. “Εγκατάσταση νέων Γεωργών”

Ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει αναφορά, προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σύμφωνα με την επιστολή, με την νέα πρόσκληση για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1. “Εγκατάσταση νέων Γεωργών” εισάγεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των τυπικών αποδόσεων για τις κηπευτικές καλλιέργειες σε σχέση με τον υπολογισμό που ίσχυε στις δύο προηγούμενες προσκλήσεις της ίδιας παρούσας Προγραμματικής Περιόδου (2016 και 2018). Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» που εκδόθηκε για την παρούσα πρόσκληση προσδιορίζει ότι οι κηπευτικές καλλιέργειες με μη προσπελάσιμα στέγαστρα εμπίπτουν στις τυπικές αποδόσεις των κηπευτικών καλλιεργειών μεγάλης έκτασης σε αγρό ή μικρής έκτασης σε αγρό. Σύμφωνα με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εγείρονται θέματα ισόνομης μεταχείρισης, καθώς πρόκειται για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού κατηγοριοποίησης των κηπευτικών καλλιεργειών και, εντέλει, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τυπικών τους αποδόσεων, εντός της ίδιας προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον της επιστολής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με έτερη επιστολή, ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλείας, αναδεικνύει τις αστοχίες από το ότι δεν έχει προβλεφθεί στους δείκτες για τα πρώιμα χαμηλής κάλυψης και η κατηγορία των «μη προσπελάσιμων στεγάστρων» καθώς και το θέμα της παράλειψης σχετικής πρόβλεψης έγκαιρα ώστε να έχει καταχωριστεί στη δήλωση ΟΣΔΕ 2021 με βάση την οποία έγινε και η σχετική αίτηση. Και από τις δύο επιστολές υφίστανται ακόμη προτάσεις ως προς τη τυπική απόδοση των κηπευτικών χαμηλής κάλυψης καθώς και για το θέμα των προβλεπόμενων ελέγχων.

Με την παρούσα αναφορά θέτω υπόψη του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και αυτή του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλείας, και ζητώ να με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Επισυνάπτονται οι σχετικές επιστολές.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αραχωβίτης Σταύρος

Δείτε εδώ την επιστολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Δείτε εδώ την επιστολή του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλείας

28/03/2022 03:22 μμ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Η πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΦΠΓΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του υποΜέτρου 2.1.

Το Υπομέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και αφορά την παροχή στήριξης στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα κριθούν δικαιούχοι (πάροχοι) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής.

Τα ποσά στήριξης ανά είδος συμβουλής κυμαίνονται από 570 έως 1.204 ευρώ. Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 4/4/2022 έως και 3/6/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να ενταχθούν στο υπο-Μέτρο 2.1, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης. Η αίτηση στήριξης συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στον ιστότοπο (πατήστε εδώ).

Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι: 
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. 
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής
Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών (εργασίας, ασφάλισης, μετακινήσεων, έμμεσο κόστος) και, κατά περίπτωση, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων, που τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται.

Περιεχόμενο συμβουλής:
Σ.1.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές
Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων
Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)
Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες
Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές
Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά
Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Διαβάστε την πρόσκληση (εδώ)

23/03/2022 12:14 μμ

Σύμφωνα με όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στην επιτροπή των επιλαχόντων που τον επισκέφτηκε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

Μια ακόμα συνάντηση με αντιπροσωπεία των επιλαχόντων Ελλάδας πραγματοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, στην Αθήνα. Στην συνάντηση τέθηκε το ζήτημα ένταξης των επιλαχόντων των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ έγινε κουβέντα, όπως μας είπε η εκπρόσωπος των παραγωγών Μαρία Μπότη, για πρώτη φορά και για τεχνικά ζητήματα.

Σύμφωνα με την κα Μπότη ο υπουργός επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να λύσει το ζήτημα, για το οποίο κατά καιρούς έχουν ακουστεί αντίθετες φωνές και μέσα στο ΥπΑΑΤ. Παράλληλα, όπως μας είπε η κα Μπότη, στην σύσκεψη αναφέρθηκε πως λεπτομέρειες περισσότερες, θα υπάρξουν μετά τις 15 Απριλίου, οπότε και λήγει για τις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, η προθεσμία υποβολής εκ μέρους των παραγωγών, του πρώτου αιτήματος πληρωμής (για όσους ήδη εγκρίθηκαν). Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ, η απορρόφηση στα Σχέδια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς έχουν απορροφηθεί μόλις 170 από τα συνολικά διαθέσιμα 314 εκατ. ευρώ. Για την ένταξη των επιλαχόντων απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 350 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της αντιπροσωπείας των επιλαχόντων που συναντήθηκε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

Ο Γεωργαντάς άνοιξε τις πόρτες του ΥΠΑΑΤ στο θέμα των επιλαχόντων.

Με βάση τη δήλωση του υπουργού για εξεύρεση λύσης των επιλαχόντων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την πρόεδρο των επιλαχόντων Ελλάδας Μαρία Μπότη, ώστε να τεθούν αμφίπλευρα όλα τα ζητήματα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο κ. Ν. Μανέτας, προϊστάμενος ΕΥΔ ΠΑΑ και κ. Μ. Δημάκου, γεωπόνος-τεχνική σύμβουλος.

Για πρώτη φορά συζητήθηκε συγκεκριμένος σχεδιασμός για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα αξιοποιήσει το 100% των αδιάθετων κονδυλίων, που θα προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Α' αιτήματος πληρωμής των ήδη εγκριθέντων (στις περισσότερες περιφέρειες η λήξη είναι 15/04/22).

Υπογράμμισε ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση, ώστε να ανοίξει το δρόμο των επιλαχόντων πιο γρήγορα.

Η πρόεδρος ζήτησε την εξεύρεση επιπλέον πόρων και τρόπων όπως: Αδιάθετα κονδύλια ΠΑΑ, γέφυρα ή συμπερίληψη στο Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των επιλαχόντων στο πρόγραμμα 4.1.

Αξιοσημείωτο είναι πως όλα όσα είπαμε συζητήθηκαν αναλυτικά και για αρκετή ώρα!!!

21/03/2022 06:09 μμ

Στα προβλήματα που υπάρχουν στο πρόγραμμα νέων αγροτών, το οποίο έχει προκηρυχθεί από το ΥπΑΑΤ, αναφέρεται σε επιστολή του ο σύλλογος γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών νομού Ηλείας προς τον υπουργό κ. Γεωργαντά.

Όπως τονίζει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Τάσος Τσάκωνας, «ζητάμε να υπάρξει τροποποίηση της προκήρυξης γιατί το λάθος είναι της διαχειριστικής αρχής. Αν ήθελαν να κάνουν αλλαγές θα έπρεπε να τις κάνουν πριην την κατάθεση του ΟΣΔΕ. Το πρόβλημα απασχολεί περισσότερους από 3.000 υποψηφίους νέους γεωργούς του Υπομέτρου 6.1 (3η Πρόσκληση 2021)».

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«1. Το πρόγραμμα του YM-6.1 της Εγκατάστασης των νέων γεωργών στηρίζεται στην τυπική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης (ΟΣΔΕ 2021) με βάση τους πανελλαδικούς δείκτες, που το υπουργείο συνέταξε.

2. Οι δείκτες αυτοί απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και την παραγωγική δυναμική του πρωτογενούς τομέα, διότι:
Σε πολλές δυναμικές καλλιέργειες η τυπική απόδοση είναι υπερβολικά χαμηλή (πχ ελιά), με αποτέλεσμα πολλοί νέοι γεωργοί να μην μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
Σε άλλες καλλιέργειες (πχ. Κηπευτικά υπαίθρου) δεν υπάρχει διαβάθμιση με αποτέλεσμα δυναμικές καλλιέργειες κηπευτικών (π.χ. τομάτα, πιπεριά, αγγούρια κλπ) να έχουν την ίδια τυπική απόδοση με άλλες λιγότερο δυναμικές (π.χ. σπανάκια, ραδίκια, κλπ)

3. Στις καλλιέργειες των κηπευτικών υπό κάλυψη γίνεται η Ισοπέδωση κάθε έννοιας επιστημονικής γνώσης και πραγματικότητας, όπου παρατηρείται ότι όλες οι καλλιέργειες της κατηγορίας αυτής να έχουν την ίδια τυπική απόδοση, εξισώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα σύγχρονα γυάλινα ή πλαστικά θερμοκήπια, που παρέχουν σύγχρονα συστήματα θέρμανσης - άρδευσης - αερισμού, με τα θερμοκήπια χωρικού τύπου και τα τύπου ΤΟΛ διαφόρων πρόχειρων κατασκευών (μεταλλικά, με καλάμια, κλπ) και τα πρώιμα κηπευτικά χαμηλής κάλυψης.

4. Με τους επιστημονικά παράλογους και εν πολλοίς λανθασμένους δείκτες, που συνέταξαν οι Διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ έγιναν όλα τα προηγούμενα προγράμματα (1η & 2η Πρόσκληση ΥΜ-6.1 Μ- 4.1, κλπ), που εντάσσονται στο ίδιο ΠΑΑ 2014-2020.

5. Η 3η Πρόσκληση του ΥΜ-6.1 αναρτήθηκε από το ΥπΑΑΤ, στις 11/11/2021, περιλαμβάνοντας πολλά σημεία που δεν είχαν συζητηθεί στην διαβούλευση και δεν αναφερόταν στην προδημοσίευση. Το σημαντικότερο εξ αυτών ήταν στο Άρθρο 4, παράγραφος 10, σημείο γ): «Για την προσμέτρηση της τυπικής απόδοσης που προέρχεται από την αξιοποίηση καλλιέργειας με τυπική απόδοση μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο (π.χ. κηπευτικά υπό κάλυψη, καλλιέργεια μανιταριών, φυτώρια, ανθοκομικές καλλιέργειες, κ.λπ.), πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης προηγείται επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής».

6.Ακολουθεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Ε. Τσιατούρα, (ώς υπενθύμιση και προς κατανόηση του επιτόπιου ελέγχου), στις 24/11/2021, σε όλους τους μελετητές, που αναφέρει το εξής: «Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για όλα τα κηπευτικά με τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο θα απαιτείται η εξακρίβωση της ύπαρξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ή κατασκευών επισκέψιμων τολ σε καλή κατάσταση». Στο μήνυμα αυτό εισάγεται για πρώτη φορά ο όρος «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ τολ σε ΚΑΛΗ κατάσταση».

7.Τέλος, στις 01/02/2022, ανακοινώθηκε ο οδηγός διοικητικού ελέγχου - για χρήση από τους αξιολογητές - στον οποίο η διαχειριστική αρχή ζητά από τους διενεργούντες τον επιτόπιο έλεγχο: «σταθερά ψηλά ΤΟΛ πλήρως καλυμμένα, σε καλή κατάσταση, με πλήρη λειτουργικά συστήματα (άρδευση κλπ.) και μάλιστα αυτόνομα», δηλαδή ανεξάρτητη εγκατάσταση και όχι μέρος ευρύτερης κατασκευής (π.χ. συνεχόμενη - συγκοινωνούσα εγκατάσταση πατέρας - γιός). 

8.Κατά τις ημερομηνίες δημοσιοποίησης των οδηγιών αυτών (δηλ. μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης) δεν υπήρχε καμία δυνατότητα διόρθωσης του ΟΣΔΕ το οποίο είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα δεδομένα της προδημοσίευσης. Θα μπορούσε ίσως το ΥπΑΑΤ να ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει την δυνατότητα, να γίνουν διορθώσεις στο ΟΣΔΕ, εφόσον με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα μόνο για τους υποψηφίους νέους γεωργούς.

Ο ισχυρισμός των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου είναι ότι κακώς οι καλλιέργειες αυτές καταχωρήθηκαν στην κατηγορία αυτή, γιατί θα έπρεπε να είναι σε «προσπελάσιμα στέγαστρα». 

Αυτό θα ήταν σωστό και οι ισχυρισμοί αυτοί θα εύρισκαν απόλυτο δίκιο, αν στους δείκτες είχε προβλεφθεί για τα πρώιμα χαμηλής κάλυψης και η κατηγορία των «μη προσπελάσιμων στεγάστρων». Οι δείκτες στηρίζονται 100% στον εκτελεστικό κανονισμό της Ε.Ε, όπου στην σελίδα 81 και στην περιγραφή των καλλιεργειών διαχωρίζει τα Υπαίθρια κηπευτικά σε Υπαίθρια ή υπό χαμηλά (μη προσπελάσιμα στέγαστρα). 

Δυστυχώς από πιθανή αβλεψία των υπηρεσιακών παραγόντων της διαχειριστικής αρχής, δεν αναφέρεται στους δείκτες σε κανένα σημείο ο όρος «ΜΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ», ούτως ώστε να καταχωρηθεί στο ΟΣΔΕ με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς για αυτό δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος, ο οποίος καλλιεργεί κηπευτικά χαμηλής κάλυψης. 

Να σημειωθεί, ότι οι καλλιέργειες των πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης (καρπούζια και πεπόνια) συνεισφέρουν σε μέγιστο βαθμό στην εισαγωγή συναλλάγματος, μιας και το 80% αυτών εξάγονται σε χώρες κυρίως της Ευρώπης. 

Επίσης είναι γνωστό πως σε πολλές περιπτώσεις οι αποδόσεις των πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης μπορεί να ξεπεράσει τις αποδόσεις των προσπελάσιμων ΤΟΛ και η επιλογή του είδους κάλυψης γίνεται καθαρά για λόγους πρωΐμισης της παραγωγής, με αποτέλεσμα καλύτερες τιμές του προϊόντος και αυτό έχει σχέση με το μικροκλίμα μιας περιοχής και όχι με τον τύπο ΤΟΛ που θα επιλεγεί (πχ. τα πρώιμα καρπούζια χαμηλής κάλυψης της Τριφυλίας και της Νότιας Ηλείας συγκομίζονται νωρίτερα από τα καρπούζια σε προσπελάσιμα τύπου ΤΟΛ της βόρειας Ηλείας και Αχαΐας).

Τι προτείνουμε να γίνει:
Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή:

 • η σύνταξη των «ΛΑΘΟΣ» δεικτών έγινε με ευθύνη του υπουργείου,
 • όλα τα προηγούμενα προγράμματα στηρίχθηκαν σε αυτούς τους δείκτες
 • η προκήρυξη και ο οδηγός Αξιολόγησης ανακοινώθηκαν εκ των Υστέρων, με δεδομένα μη γνωστά κατά την Υποβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, 
 • το πρόβλημα απασχολεί χιλιάδες υποψηφίους με καταστροφικές οικονομικές συνέπειες σε αυτούς (σε περίπτωση απόρριψης τους ),
 • δεν θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες υποψηφίους για εκ νέου υποβολή αίτησης σε επόμενη προκήρυξη (έχουν κάνει έναρξη στην εφορία, έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ, έχουν ασφαλιστεί στο ΟΓΑ)
 • οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες στην πλειοψηφία τους δεν είναι «επιτήδειοι» και «ψεύτες», επειδή έχουν δυναμική και αποτελούν τον κορμό και την ελπίδα για την ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
 • και τέλος επειδή δημιουργείται Iδιαίτερη και άνιση μεταχείριση του προγράμματος του Υ.Μ. 6.1 σε σχέση με όλα τα προηγούμενα μέτρα του ίδιου ΠΑΑ, με προφανή κίνδυνο να δημιουργηθεί πλήθος απορριπτόμενων, εν συνεχεία ενστάσεις αυτών και διεκδικήσεις από δικαστήρια και εκ των υστέρων από την Ε.Ε με κάθε έννομο τρόπο πού ήδη συζητούν.

Ζητάμε:
Α) Να τροποποιηθεί η Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» όσο αφορά τους επιτόπιους ελέγχους. Η Υφιστάμενη κατάσταση του μέτρου είναι το έτος 2021 και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η δηλωμένη καλλιέργεια 12 μήνες μετά. Να σημειωθεί πως οι ετήσιες καλλιέργειες των πρώιμων κηπευτικών χαμηλής κάλυψης, αλλά και των χαμηλών Τολ, δεν είναι πάντα στο ίδιο αγροτεμάχιο και μεταφέρονται για λόγους εναλλαγής των καλλιεργειών -  αμειψισποράς, αλλά και για οικονομικούς (λήξη μισθωτηρίων κλπ).
Β) Να παραμείνει η τυπική απόδοση των κηπευτικών χαμηλής κάλυψης στην αρχική δεδομένη των 68.962 ευρώ/εκτάριο.
Είμαστε ΥΠΕΡ των ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ και μάλιστα ενδελεχών και αυστηρών, προκειμένου να ενταχθούν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα οι πραγματικοί αγρότες, αλλά αυτοί (οι έλεγχοι) δεν μπορούν να γίνουν για την ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ κατάσταση, για τους λόγους που προαναφέραμε και επιπλέον για καταστάσεις που δεν είχαν αναγραφεί κατά την διάρκεια της σύνταξης του ΟΣΔΕ.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι ούτως η άλλως θα γίνουν για τα ενδιάμεσα έτη κατά την διάρκεια της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και κατά την ολοκλήρωση αυτού και φυσικά οι υποχρεώσεις είναι αρκετές.
Γ) Να συγκροτηθεί άμεσα μια επιτροπή επανεξέτασης των ΔΕΙΚΤΩΝ, στην οποία να συμμετέχουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και γεωπόνοι μελετητές, προκειμένου να διαμορφώσουν τους ΔΕΙΚΤΕΣ εισάγοντας την διαβάθμιση στις κατηγορίες των καλλιεργειών (πχ, κηπευτικά υπαίθρου, κηπευτικά υψηλών θερμοκηπίων, κηπευτικά ΤΟΛ, πρώιμα κηπευτικά χαμηλής κάλυψης) με διαφορετικές και διακριτές τυπικές αποδόσεις, σύμφωνες με τα πραγματικά δεδομένα της πρωτογενούς παραγωγής
Δ) Θέλουμε σε αυτό και σε κάθε πρόγραμμα που προκηρύσσεται να υπάρχουν εξαρχής συγκεκριμένες λεπτομέρειες και οδηγίες και όχι να μεταβάλλονται εκ των υστέρων.

Κύριε υπουργέ,
με την βεβαιότητα ότι η θετική σας ανταπόκριση επί των θεμάτων αυτών θα άρει τις πιθανές αδικίες, που επίκεινται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα των υποψηφίων, θα βοηθήσει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, που έχουν τεθεί από τις υπηρεσίες σας και το πρόγραμμα του Υ.Μ. 6.1 θα προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  θεωρείται αναγκαία».

16/03/2022 03:07 μμ

Σημαντικό θα είναι το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 21 Μαρτίου 2022, στο οποίο αναμένεται να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις για την στήριξη του αγροτικού τομέα.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αναμένει από την ΕΕ να ενεργοποιήσει ειδικό «ταμείο» από το οποίο θα αντλήσει κεφάλαια για να πληρώσει τις συνδεδεμένες στο μαλακό σιτάρι και το καλαμπόκι.

Θυμίζουμε το αίτημα για συνδεδεμένη στο μαλακό είχε καταθέσει στην ΕΕ ο πρώην υπουργός κ. Λιβανός. Για το καλαμπόκι έγινε αίτημα από τον υπουργό κ. Γεωργαντά, μετά και από σχετική πρόταση των κτηνοτρόφων που θέλουν επάρκεια στις ζωοτροφές.

Αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά κονδύλια τότε τα ποσά θα «κοπούν» από άλλες συνδεδεμένες που παρουσιάζουν μειωμένη απορρόφηση. Δηλαδή θα γίνει αναδιανομή του προϋπολογισμού των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Όπως έχει αναφέρει ο ΑγροΤύπος, το σενάριο για το καλαμπόκι προβλέπει χορήγηση συνδεδεμένης της τάξης των 30 ευρώ το στρέμμα, ενώ για το μαλακό σιτάρι η πρόταση είναι η ενίσχυση με 10 ευρώ το στρέμμα.

Το ΥπΑΑΤ επίσης είναι θετικό στο να παραμείνει η συνδεδεμένη στο καλαμπόκι και στη νέα ΚΑΠ. 

Όπως ανέφερε ο υπουργός στο σκληρό σιτάρι η χώρα μας έχει πλήρη επάρκεια και κάνει κι εξαγωγές, ενώ σε ό,τι αφορά στο μαλακό από Ρωσία η Ελλάδα προμηθευόταν περίπου 250.000 τόνους, ενώ καλαμπόκι από Ουκρανία περί τους 500.000.

Πάντως ο κ. Γεωργαντάς δεν βλέπει επισιτιστική κρίση αλλά πολύ σύντομα αποκλιμάκωση των τιμών (ελπίζουμε μετά τον αλωνισμό να πιάσουν καλή τιμή οι παραγωγοί).

Όσον αφορά τις εισαγωγές παραδέχτηκε ότι οι Βούλγαροι αποφεύγουν να πουλάνε καλαμπόκι αλλά ελπίζει ότι σύντομα θα διοθρωθεί η κατάσταση μετά και από παρέμβαση της Κομισιόν. Όπως τόνισε οι εισαγωγείς δημητριακών έχουν ενημερώσει τον ΥπΑΑΤ ότι έχουν ενεργοποιήσει εναλλακτικούς διαύλους για εισαγωγή σιτηρών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γερμανία, Γαλλία κ.α.

Αν οι εισαγωγείς θελήσουν να εισάγουν φορτία με μαλακό σιτάρι από τις ΗΠΑ να είναι βέβαιοι ότι το ΥπΑΑΤ θα τους βοηθήσει όσον αφορά τα θέματα φυτοϋγείας, τόνισε ο κ. Γεωργαντάς. 

15/03/2022 10:46 πμ

Ο εκσυγχρονισμός μίας χώρας παρουσιάζεται με πράξεις και όχι με λόγια. Από λόγια, δόξα τω Θεό στη χώρα αυτή είμαστε χορτάτοι, επισημαίνει σε δήλωσή του στον ΑγροΤύπο ο Dr. MSc. Γιώργος Χρ. Δημόκας, γεωπόνος μελετητής από τη Μαγνησία.

«Φτάνουμε αισίως στους τρεις μήνες, από την ημερομηνία που υποβλήθηκαν, Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των νέων γεωργών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για το υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και ακόμη … ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από το ΥπΑΑΤ.

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο υπομέτρο για πρώτη φορά υποβλήθηκε και θα ελεγχθεί μόνο ηλεκτρονικά καθώς στόχο αποτελούσε η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης. Πόσες φορές ακούσαμε την Πολιτική Ηγεσία να μας τονίζει ότι «εκσυγχρονίζει και επιταχύνει τις διαδικασίες»…!!! Αλλά αυτοί που τα έλεγαν έφυγαν … και όλοι εμείς που ασχολούμαστε και παραμένουμε στον αγροτικό χώρο βλέπουμε μία από τα ίδια. Καμία αλλαγή. Ο χρόνος κυλάει και ο αγροτικός κόσμος περιμένει…

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο υπομέτρο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον καθώς υποβλήθηκαν περί τις 17.500 αιτήσεις, ενώ παράλληλα ο προϋπολογισμός (420 εκ. ευρώ), του υπομέτρου εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, ποσά δηλαδή, που έχουν δοθεί στη χώρα μας, ως κράτος - μέλος της Ε.Ε. για να απορροφηθούν τη διετία 2021-2022. Το ΥΠΑΑΤ έχει έως και σήμερα μηδενική απορρόφηση από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης (εξαίρεση η εξισωτική αποζημίωση), ενώ παράλληλα, έχει ως συμβατική υποχρέωση να παρέχει στους αξιολογητές του υπομέτρου, διασταυρωτικούς ελέγχους, για μια σειρά από δεδομένα που αφορούν τους υποψηφίους. Οι αξιολογητές ακόμη περιμένουν … να αποσταλούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που αφορούν:

 • Φοιτητές/Σπουδαστές. Τα στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να διασταυρωθούν με τη βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Παιδείας. Στο πεδίο «προβλεπόμενα έτη φοίτησης» δηλώνονται τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά έτη ή εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου. Βάση δεδομένων υπουργείου Παιδείας.
 • Κύριο ταμείο ασφάλισης. Για το ταμείο ασφάλισης για τις περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί ΟΓΑ, πρέπει να γίνει διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ. Βάση δεδομένων ΕΦΚΑ.
 • Ο/η σύζυγος, είναι επαγγελματίας αγρότης ή μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας αγρότης. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ. Βάση δεδομένων ΜΑΑΕ.
 • Ο/η σύζυγος έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2021. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ. Βάση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Ο/η σύζυγος έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια ή τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, κατά τα έτη 2019 ή/και 2020. Διενεργείται και διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ. Βάση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2021), δηλαδή τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ (έστω και μία) με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ. Βάση δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Ο/η αρχηγός της εκμετάλλευσης έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα σε κάποιο από τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 ή 2020. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από το ΥΠΑΑΤ. Βάση Δεδομένων ΜΑΑΕ – ΑΑΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Είναι δικαιούχος του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020. Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από την ΕΥΕ ΠΑΑ. Βάση δεδομένων ΕΥΕ ΠΑΑ.
 • Έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων «νέων γεωργών». Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος από την ΕΥΕ ΠΑΑ. Βάση δεδομένων ΕΥΕ ΠΑΑ.

Η αξιολόγηση με τη διασύνδεση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στη χώρα μας δύναται να κλείσει πολύ γρήγορα, κάτι που επιτάσσουν η αρνητική συγκυρία που βιώνει ο αγροτικός κόσμος με τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο και τα λιπάσματα να έχουν φτάσει σε πρωτοφανή παγκόσμια επίπεδα. Ο αγροτικός κόσμος ζητά από την πολιτική ηγεσία να ενσκήψει στο συγκεκριμένο θέμα, να ενστερνιστεί τα προβλήματα του παρόντος και να επαλειφθεί για την άμεση επίλυση, την επιτάχυνση της διαδικασίας και την τάχιστη αξιολόγηση του υπομέτρου», επισημαίνει ο κ. Δημόκας.

11/03/2022 03:49 μμ

Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κανόνων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 όσον αφορά στη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) , αρμόδιες Αρχές είναι: 
α) η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ που ορίζεται στο άρθρο 12, 
β) η Αρχή Διαπίστευσης που ορίζεται στο άρθρο 15, 
γ) ο Οργανισμός Πληρωμών που ορίζεται στο άρθρο 16, 
δ) οι Ενδιάμεσοι Φορείς, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ υπό την ευθύνη της, σύμφωνα με το άρθρο 13,  
ε) ο Οργανισμός Πιστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 19.

Το Άρθρο 12 αναφέρει:
Η Διαχειριστική Αρχή για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Άρθρο 15 αναφέρει:
Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης του άρθρου 8 του Οριζόντιου Κανονισμού ΚΑΠ ορίζεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Άρθρο 16 αναφέρει:
Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως Οργανισμός Πληρωμών του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισμού ΚΑΠ ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Άρθρο 13 αναφέρει:
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς, αναλαμβάνοντας καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής ΣΣ ΚΑΠ για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης και για τις άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις αντίστοιχα.

Το Άρθρο 19 αναφέρει:
Για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, ως Οργανισμός Πιστοποίησης του Οριζόντιου Κανονισμού ΚΑΠ ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Η ΕΔΕΛ λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και την Αρχή Διαπίστευσης (ΥπΑΑΤ). Υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και θα πραγματοποιεί ελέγχους για τη νομιμότητα των δαπανών και θα καταθέτει εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αντιδράσεις για σχέδιο νόμου
Αντιδράσεις υπάρχουν από την ΠΟΓΕΔΥ ότι με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα φύγει η υψηλή εποπτεία των αγροτικών προγραμμάτων (ΠΑΑ) από το ΥπΑΑΤ και θα την αναλάβει η ΕΔΕΛ. Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ κ. Νίκος Κακαβάς, «πριν τρεις μήνες στη διαβούλευση δεν υπήρχαν τα άρθρα που αφορούσαν την ΚΑΠ και τα προγράμματα του ΠΑΑ. Μας κάνει εντύπωση ότι ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνει το Δεύτερο Πυλώνα της ΚΑΠ που είναι αρμοδιότητα του ΥπΑΑΤ. Επιπλέον, η ΕΔΕΛ θα είναι αρμόδια για να ελέγχει αν τηρούνται οι ποσοτικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, που έχει ορίσει η χώρα».   

Η επιστολή που εξέδωσε η ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει τα εξής:
«H Ομοσπονδία οφείλει να αναδείξει το πραξικόπημα το οποίο επιχειρείται να πραγματοποιηθεί μέσα από την κατάθεση του νομοσχεδίου με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» στο οποίο υπάρχουν διατάξεις σχετικά με το Σ.Σ. ΚΑΠ 2021-2027 και για το οποίο έχει αναφερθεί εκτενώς και η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. με επιστολή της.
Με το Νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται η υποβάθμιση του δημόσιου τομέα και δη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με περαιτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων χάραξης δημόσιας αγροτικής πολιτικής από το κράτος σε μια εταιρεία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (εν προκειμένω της Μ.Ο.Δ.). 
Συγκεκριμένα, με άρθρα του σχεδίου νόμου δημιουργείται η Διαχειριστική Αρχή Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 στην οποία υπάγονται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων. Καθίσταται δηλαδή σαφές ότι ερήμην των εργαζομένων (και ενδεχομένως και πολιτικών προσώπων που θα έπρεπε να γνωρίζουν) καταστρώνεται και σχεδιάζεται η αποκοπή του Υπουργείου (Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης και άλλες κάθετες Διευθύνσεις) και από τις άμεσες ενισχύσεις και τα τομεακά προγράμματα. 
Έτσι εκτός από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην δεύτερος πυλώνας) έρχονται κάποιοι να ολοκληρώσουν την διάλυση του ΥπΑΑΤ και την υποβάθμιση των Γεωτεχνικών μέσα από την μεταφορά και του πρώην πρώτου πυλώνα σε μια διαχειριστική, κομμάτι «εταιρείας» εποπτευόμενης, όχι από το ΥπΑΑΤ το οποίο δεν έχει και αποφασιστικό λόγο στην στελέχωσή της. 
Πραγματικά πρέπει κανείς να αναρωτηθεί αν αυτοί που σχεδιάζουν τα σχήματα αυτά θεωρούν ότι ζουν σε Ευρωπαϊκή χώρα όπου η πολιτική χαράσσεται στα Υπουργεία από τους Υπουργούς και τους δημόσιους λειτουργούς ή σε τριτοκοσμικό κρατίδιο όπου το κράτος δεν είναι η δημόσια διοίκηση αλλά κάποιοι οργανισμοί στις παρυφές του δημοσίου που προσφέρουν όμως την απαραίτητη ευελιξία στους ενδιαφερόμενους «μοχλευτές» του κοινοτικού κορβανά.
Ζητάμε από  την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ να ξεκαθαρίσει τι μέλλει γενέσθαι και να πάρει θέση στο θέμα, απαιτούμε την απόσυρση των διατάξεων που αφορούν στην διαχείριση της αγροτικής πολιτικής και την επαναφορά ρυθμίσεων που θα προκύψουν ύστερα από πραγματικό διάλογο και όχι εν κρυπτώ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εμπνευστές των διατάξεων για την Διαχειριστική Αρχή Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 δεν είχαν το στοιχειώδες δημοκρατικό θάρρος να εμφανίσουν τις σκέψεις τους στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου καταστρατηγώντας θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού διαλόγου, της διαφάνειας στην νομοθέτηση και της προηγούμενης ακρόασης της κοινωνίας. Προφανώς ξέρουν καλύτερα το έγκλημα που πάνε να ολοκληρώσουν. 
Επειδή ο χρόνος δεν περισσεύει ζητάμε άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ και δηλώνουμε ότι ο θεσμικός κατήφορος πρέπει να έχει και ένα τέλος».

Διαβάστε το σχέδιο νόμου (εδώ)

11/03/2022 01:54 μμ

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να εκδοθεί η σχετική Προκήρυξη και να ξεκινήσει η υλοποίηση του Μέτρου των Γεωργικών Συμβούλων. 

Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022, με αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΓΕΩΤΕΕ. 

Από την πλευρά του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σ. Μάμαλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ε. Σπυρίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Α. Ρήγας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μ. Γαρδικιώτης, ο Ταμίας κ. Β. Δελησταμάτης και τα μέλη του Δ.Σ. κα Κ. Μιχαλοπούλου και κ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος.

Στη συνάντηση από πλευράς του Υπουργείου συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ έθεσαν προς συζήτηση και επίλυση σημαντικά γεωτεχνικά ζητήματα που απασχολούν τον γεωτεχνικό κόσμο:

Τέθηκαν στον Υπουργό τα προβλήματα που είχε η πρόσφατη Προκήρυξη για τα ΚΥΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλοι συμφώνησαν πως κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων υπήρξε μια αποδοτική συνεργασία, καθώς οι προτάσεις και παρεμβάσεις που έγιναν από το Επιμελητήριο βοήθησαν και θα βοηθήσουν περαιτέρω  στην επίλυση πολλών προβλημάτων που προέκυψαν. Από τη μεριά του Υπουργού υπήρξε αποδοχή πλέον των άλλων, της πρότασης του ΓΕΩΤΕΕ για την έναρξη ενός εκτενούς διαλόγου που θα καλύψει όλα τα ζητήματα του ΟΣΔΕ με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών ενόψει της Νέας ΚΑΠ καθώς και της διαφύλαξης της ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς.

Έγινε ενημέρωση για το Μητρώο Πραγματογνωμόνων και την σπουδαιότητα που έχει για τον γεωτεχνικό κόσμο η θεσμοθέτησή του, με την επισήμανση ότι τις επόμενες ημέρες θα σταλεί από το Επιμελητήριο, για επεξεργασία από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, σχετικό Σχέδιο Μητρώου. Επίσης τέθηκαν και τα θέματα των υπολοίπων μητρώων που τηρεί το Υπουργείο και της διασύνδεσης τους με το μητρώο απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤΕΕ. 

Επιπλέον τέθηκε επιτακτικά και με επιχειρήματα στον κ. Υπουργό, το δίκαιο αίτημα της ένταξης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και την καταβολή του σχετικού κτηνιατρικού επιδόματος, με τον Υπουργό να ενημερώνει πως το εξετάζει.

Συζητήθηκε επίσης το πολύ σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της αξιολόγησης των νέων σχολών που δημιουργήθηκαν μετά από την συγχώνευση των Πανεπιστημίων και τονίστηκε η αναγκαιότητα που υπάρχει για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ζήτημα για το οποίο ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά του.

Τέλος συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές ότι, πολύ σύντομα, θα προγραμματιστεί νέα συνάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία επίλυσης των παραπάνω θεμάτων αλλά και η ανάδειξη όλων των ζητημάτων που απασχολούν τον γεωτεχνικό κόσμο.

11/03/2022 01:25 μμ

Ανοικτοί σε προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βόσκησης, δήλωσαν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμος Κεδίκογλου και Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, κατά την σχετική ενημέρωση της Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, που έγινε στις 9 Μαρτίου 2022.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, ανέφερε πως o νομοθέτης το 2012 έκανε την επιλογή της επιτήρησης της ανεπιθύμητης βόσκησης να την έχουν οι δήμοι. Το 2020 έγινε τροποποίηση νομοθεσίας και δόθηκε μεικτή αρμοδιότητα μεταξύ ΕΛ.ΑΣ και δήμων αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτούργησε αυτή η λύση. Ο υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση δημιουργίας μιας κοινής διυπουργικής επιτροπής συνεργασίας όπου θα συμμετέχουν όλα τα αρμόδια υπουργεία και οι δήμοι για να μελετήσουν το πρόβλημα.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ανέφερε ότι το υπουργείο του, σε συνεργασία με το ΥπΑΑΤ, μελετά στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τη δυνατότητα της επιδότησης κατά 100% των αγροτών για την αγορά και την τοποθέτηση φρακτών ηλεκτροφόρων χαμηλής τάσης. 

Να θυμίσουμε ότι ο νόμος 4760/2020 (Άρθρο 38) αναφέρει ότι:
Στον ιδιοκτήτη των ζώων που προκάλεσαν αγροτικές φθορές, επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των κατά τόπους Περιφερειών, διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για πρώτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για δεύτερη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για τρίτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

δ) Για κάθε επόμενη περίπτωση πλέον της τρίτης φοράς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ο ιδιοκτήτης των ζώων ενημερώνεται για την παράβαση και την επιβολή προστίμου που του επεβλήθη με συστημένη επιστολή, οφείλει δε να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το πρόστιμο δεν εξοφληθεί, το ποσό βεβαιώνεται από την κατά τόπον αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ωστόσο όπως παραδέχτηκε ο υπουργός Εσωτερικών ούτε αυτός ο νόμος (όπως και ο προηγούμενος) δεν εφαρμόζεται, αφού για να υπάρξουν πρόστιμα θα πρέπει να υπάρχει και μια εποπτευόμενη αρχή.

Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορωπίου, Σταμάτης Γεωργάκης, «όλα ξεκινούν από την τεχνική λύση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αττική δεν υπάρχουν βοσκοτόπια αλλά με τεχνική λύση θεωρητικά φαίνεται ότι υπάρχουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν μη σταυλισμένες μονάδες. Έχουμε άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχουν βοσκοτόπια στο Αλιβέρι, στη Θήβα κ.α. και βέβαια δεν πάνε εκεί τα προβατά τους για να βοσκήσουν. Τα ζώα δημιουργούν ζημιές σε αμπέλια, ελιές και συκιές. Εμείς ζητάμε να επιτρέπονται μόνο σταυλισμένες μονάδες σε περιοχές που δεν έχουμε βοσκοτόπια. Το πρόβλημα έχει μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα γιατί έχουμε αλλοδαπούς που κάνουν εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιοχή και δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Η νομοθεσία μιλά για πρόστιμα αλλά δεν εφαρμόζεται. Εδώ και δέκα χρόνια ενημερώνουμε το ΥπΑΑΤ και την Περιφέρεια αλλά δεν κάνουν τίποτα».

Αναξέλεγκτη βόσκηση όμως δεν έχουμε μόνο στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως ανέφερε στον ΑγροΤύπο ο κ. Δημήτρης Κόμης, καλλιεργητής αμπελιών και ελιών από τη Ζάκυνθο, «έχουμε τέτοια φαινόμενα στην περιοχή. Πρόβλημα μεγάλο έχουν και όσοι κάνουν νέες φυτεύσεις επειδή τους προξενούν ζημιές. Στο παρελθόν είχα πάθει ζημιές σε αμπέλι και απευθύνθηκα στην αστυνομία αλλά του έκανε μια απλή επίπληξη. Πήγα στο δασαρχείο εκτίμησαν τη ζημιά και μου είπαν ότι αν γίνει δίκη θα είναι μάρτυρες για τις ζημιές που έγιναν. Ουσιαστικά για να αντιμετωπίσης τέτοια φαινόμενα πρέπει να βρεις τα ζώα να βόσκουν στο χωράφι σου». 

11/03/2022 09:27 πμ

Απάντηση ΥπΑΑΤ σε ερώτηση Βασιλειάδη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γ. Στύλιος απάντησε στην από 25-01-2022 Κοινοβουλευτική μου Ερώτηση με θέμα «Έγκριση όσο το δυνατό περισσότερων αιτήσεων του Προγράμματος Νέων Αγροτών», τονίζει ο βουλευτής νομού Πέλλας της ΝΔ, κ. Λάκης Βασιλειάδης.

Επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που είχαν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον τελικό αριθμό των αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 (Νέοι Αγρότες) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, καθώς και η ανά Περιφέρεια κατανομή τους.

Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό κάλυψης φτάνει στο 173,92% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ενώ σε άλλες Περιφέρειες υπολείπεται έως και στο 51,55%.

Από την απάντηση αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο από την κυβέρνηση τόσο για την υπεδέσμευση πόρων όσο και για την ανακατανομή τους μεταξύ των Περιφερειών, όπως ακριβώς και είχα προτείνει με την ερώτησή μου, καταλήγει ο βουλευτής.

Δείτε εδώ την απάντηση

10/03/2022 09:33 πμ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης-ορθής υλοποίησης των επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης των ήδη εγκεκριμένων παραγωγών στο Υπομέτρο 4.1 των Δράσεων 4.1.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»  και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» γνωστοποιεί τα εξής:

Η υποχρέωση να προσκομιστεί πρώτη (1η) αίτηση πληρωμής (δεν λαμβάνεται υπόψη το αίτημα τροποποίησης) από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης ένταξης πράξεων επεκτάθηκε από τον ένα (1) χρόνο στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Να σημειωθεί πως οι πρώτες ατομικές αποφάσεις ένταξης πράξεων (αφορούν και το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτών) είχαν εγκριθεί στις 15 Απριλίου του 2020 (με την υπ΄ αρ. 264/15-4-2020  Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας). Συνεπώς η υποχρέωση προσκόμισης αιτήματος πληρωμής για την παραμονή στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι μέχρι τις 15-04-2022 (υπ΄αρ. 4046/5-10-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Σας παρακαλούμε όπως να μην προσκομίζετε Αίτημα Τροποποίησης με το πρόσχημα ότι δεν έχετε υποβάλλει Αίτημα Πληρωμής.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο συμπεριληφθεί σε απόφαση ένταξης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας ως γνώμονα το αυξημένο ενδιαφέρον των αγροτών που θέλουν να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους,  εργάζεται με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια για την στήριξη του πρωτογενή τομέα και την τόνωση της αγροτικής παραγωγής,  οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε για την αγαστή συνεργασία με τους Γεωπόνους –μελετητές για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδύσεων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 3.2 ισόγειο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας (Καλλισθένους και Θεοφράστου) στα τηλέφωνα 2413 511 134-137-125.

08/03/2022 04:04 μμ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι προτίθεται να παρατείνει για ένα επιπλέον έτος τις δεσμεύσεις της 1ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής - κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η παράταση θα αφορά δικαιούχους που το επιθυμούν και εφόσον προβούν σε υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για ετήσια παράταση.

Οι αιτήσεις στήριξης για την παράταση θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα εκδοθεί έως τα μέσα του 2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης για παράταση, είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 εκ μέρους των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι παράτασης μπορούν να αιτηθούν προς ένταξη είτε το σύνολο είτε κάποια εκ των αγροτεμαχίων του ενεργού Τεχνικού Δελτίου έτους εφαρμογής 2021 της 1ης Πρόσκλησης. 

Α. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν όσοι/όσες (σωρευτικά):

 • έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
 • διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021, τελευταίο έτος εφαρμογής της αρχικής περιόδου δεσμεύσεων διάρκειας πέντε ετών. 

Β. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με δικαίωμα παράτασης πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 • να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο του έτους εφαρμογής 2021 της 1ης Πρόσκλησης του υποψηφίου 
 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου έτους 2022 με επιλέξιμη για την 1η Πρόσκληση της δράσης καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των παραπάνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

Δεν είναι επιλέξιμα προς ένταξη στην Πρόσκληση παράτασης, αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της 2ης ή της 3 ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, καθώς και αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο πλαίσιο άλλης δράσης των Μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής περιόδου των πέντε ετών (31/1/2022), συνεχίζονται για ένα επιπλέον έτος και λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2023.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 454 € ανά εκτάριο (45,4 ευρώ ανά στρέμμα) ετησίως και αφορά τις καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι και το ύψος των 14 € ανά εκτάριο (1,4 ευρώ ανά στρέμμα) ετησίως.

Διαβάστε την απόφαση (εδώ)

08/03/2022 11:50 πμ

Όπως είχε γράψει πρώτος ο ΑγροΤύπος η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου θα χορηγηθεί σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (περίπου 340.000 δικαιούχοι).

Το κονδύλι θα κυμαίνεται στα 60 εκατ. ευρώ και για την καταβολή του θα ληφθούν υπόψη ορισμένα κριτήρια, όπως η δήλωση ΟΣΔΕ και ο μέσος όρος παράδοσης των προϊόντων κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια (2018 - 2019 - 2020).

Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση που είχε στο ΥπΑΑΤ ο βουλευτής Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς και ο Υφυπουργός Οικονομικών Αποστόλης Βεσυρόπουλος, στην οποία συμμετείχαν, ο πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος Δημήτρης Ντογκούλης, ο γραμματέας Κώστας Γρουσόπουλος και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γεωπόνων Δημήτρης Σοφολόγης.

Επίσης αυτή την εβδομάδα κατατίθεται από την κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση, η οποία και θα ισχύει αμέσως, που προβλέπει την μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% στο 6%.

Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γεωπόνων, Δημήτρης Σοφολόγης, «τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα.

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης. Όπως τονίστηκε από τον Υπουργό, θα υπάρξει συνάντηση με τους υπηρεσιακούς μέσα στον Μάρτιο, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης επιλαχόντων αγροτών στο σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο. Αν πάρει το πράσινο φως θα μελετήσει το πως θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απόφαση».

Ακόμη υπήρξε διαβεβαίωση από Υφυπουργό Οικονομικών ότι το αίτημα των αμβυκούχων της επαρχίας Τυρνάβου, να δίνεται η δυνατότητα στους εμπόρους που προμηθεύονται το χύμα τσίπουρο, να το μεταπωλούν στην χονδρική με τιμολόγια, ώστε να μην διαταράσσεται η αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος, θα γίνει εφικτό με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

02/03/2022 04:42 μμ

Εγκρίθηκαν τα ποσά τα οποία θα διατεθούν για την καταβολή ενισχύσεων στους δικαιούχους της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) του Μέτρου 10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, που δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια, για την 1η πρόσκληση της «Δράσης 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) του Μέτρου 10», θα διατεθεί το ποσό των 502.536 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό (502.536 ευρώ), ποσό ύψους 315.552 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα. Συνεπώς η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 186.983 ευρώ.
Διαβάστε την απόφαση (εδώ)

Για τη 2η Πρόσκληση της «Δράσης 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) του Μέτρου 10» θα διατεθεί το ποσό 1.140.554 ευρώ. Από αυτό το ποσό τα 315.552 ευρώ αφορούν αδιάθετα υπόλοιπα. Συνεπώς η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 378.661 ευρώ.
Διαβάστε την απόφαση (εδώ)

Για τη 3η Πρόσκληση της «Δράσης 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) του Μέτρου 10» θα διατεθεί το ποσό 2.402.453 ευρώ. Από αυτό το ποσό τα 1.600.797 ευρώ αφορούν αδιάθετα υπόλοιπα. Συνεπώς η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 801.656 ευρώ.
Διαβάστε την απόφαση (εδώ)

01/03/2022 01:06 μμ

Πυρετώδεις οι συσκέψεις αυτές τις ημέρες στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Συνεχίζουν την προετοιμασία και τη συνεννόηση τα συναρμόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με σκοπό την προκήρυξη του προγράμματος δάσωσης γαιών (Μέτρο 8.1) του ΠΑΑ, το επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από το υπουργείο Περιβάλλοντος, γίνονται συνεχείς επαφές με την αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ (ΕΥΔ ΠΑΑ), ούτως ώστε να διευθετηθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί ακόμα μια σύσκεψη με την συμμετοχή και εκπροσώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πιθανόν να ξεκαθαρίσουν έτι περαιτέρω τα πράγματα, σχετικά με τον ακριβή χρόνο προκήρυξης του προγράμματος, για το οποίο ο ΑγροΤύπος, από καιρό έχει αναφέρει πως θα γίνει μέσα στο 2022. Σύμφωνα με στελέχη του ΥπΕΝ πάντως, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, η κατάσταση σε σχέση με τα ενισχυόμενα είδη.

Πληροφορίες για το μέτρο της δάσωσης περιέχει η δεύτερη, συνοπτική έκδοση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, του ΥπΑΑΤ. Όπως αναφέρεται σε αυτήν την έκδοση, «η παρέμβαση στοχεύει στην αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα για την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών. Τα δάση στην Ελλάδα αποτελούν τις μεγαλύτερες «καταβόθρες» άνθρακα. Αφορά τα συνεχιζόμενα έργα του Μέτρου 8.1 του ΠΑΑ 2014-2022». Δικαιούχοι της παρέμβασης θα είναι οι δικαιούχοι του Μ 8.1 «Δάσωση γεωργικών γαιών» ΠΑΑ 2014-2022, οι οποίοι προστατεύουν και φροντίζουν τη δασωθείσα έκταση τουλάχιστον, κατά την περίοδο καταβολής της πριμοδότησης για την κάλυψη της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος και των ετήσιων δαπανών συντήρησης.

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση της παρέμβασης ανέρχεται σε 70.720.588 ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του ΣΣ της ΚΑΠ. Η παρέμβαση θα καλύψει ανειλημμένες υποχρεώσεις για τέσσερα έτη και εκτιμάται ότι ο αριθμός εκταρίων που θα ενισχυθούν θα είναι 63.426 (634.260 στρέμματα δηλαδή) κατ’ έτος. Η μέση ενίσχυση ανά εκτάριο είναι στα 279 ευρώ/έτος (27,9 ευρώ το στρέμμα) και η μέση ετήσια κατανομή δημόσιας δαπάνης είναι τα 17.680.147 ευρώ. Η ενίσχυση, τέλος, αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των δαπανών συντήρησης των συνεχιζόμενων έργων και την απώλεια εισοδήματος.

01/03/2022 10:54 πμ

Τη διαβεβαίωση ότι εντός του Απριλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή για το πρόγραμμα της μακροχρόνιας παύσης γαιών του 2018  παρείχε στον βουλευτή Λαρίσης της ΝΔ κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Δημήτρης Μελάς.

Το πρόβλημα με τις πληρωμές οφείλεται στη βεβιασμένη διαδικασία έκδοσης των δασικών χαρτών περί τα τέλη του 2017, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι πληρωμές πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν σε διάφορα προγράμματα, αφού πολλές εκτάσεις, ακόμα και αυτές που εντάσσονταν σε μακρόχρονα περιβαλλοντικά προγράμματα, εμπεριέχονταν στους δασικούς χάρτες. Για τους δικαιούχους του φιλοπεριβαλλοντικού προγράμματος της μακροχρόνιας παύσης γαιών, που ελάμβαναν ενισχύσεις με αντιστάθμισμα την παύση της καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων για περίοδο είκοσι 20 ετών και την δημιουργία βιοτόπων σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, δεν ολοκληρώθηκε η πληρωμή για το τελευταίο έτος του προγράμματος (2018).

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «η φιλοπεριβαλλοντική διάσταση του εικοσαετούς προγράμματος της μακροχρόνιας παύσης γαιών, βάση της οποίας δινόταν κάποιο αντιστάθμισμα στους αγρότες της περιοχής με σκοπό την παύση της καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων και την δημιουργία βιοτόπων σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, ήταν από τις επιτυχημένες πράσινες δράσεις παλαιότερων προγραμματικών περιόδων. Συνεπώς, ενόψει και της νέας ΚΑΠ, η οποία δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, συνδέοντας τις βασικές ενισχύσεις με φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, η επιτυχής διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων για τα παλιότερα προγράμματα είναι επιβεβλημένη». 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε στον βουλευτή τις δυσκολίες που υπήρξαν το προηγούμενο έτος και ανέφερε ότι «λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων ελέγχων και αιτημάτων επανεξέτασης μεταξύ της πληρωμής προκαταβολής (Οκτώβριος 2021) και της εκκαθάρισης (Δεκέμβριος του 2021) δεν πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο πληρωμές για τα προηγούμενα έτη, μεταξύ των οποίων και αυτή για το πρόγραμμα της μακροχρόνιας παύσης γαιών του έτους 2018. Η συγκεκριμένη πληρωμή σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου του 2022». 
 

01/03/2022 09:23 πμ

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αφήσει να διαφανεί από το ΥπΑΑΤ ότι ανακινείται πάλι το ζήτημα και υπάρχουν πιθανότητες ένταξης.

Απαντώντας στις 22/02/2022 στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά την ένταξη όλων των επιλαχόντων των σχεδίων βελτίωσης στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, από τις κατευθυντήριες οδηγίες χρηστής διαχείρισης της Ε.Ε., σχετικά με το θέμα των επιλαχόντων, προκύπτουν τα εξής:

1. Η ένταξη επιλαχόντων στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 είναι εφικτή, μόνο εάν, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο της περιόδου και της ίδιας προκήρυξης που υπέβαλλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις και μέχρι εξαντλήσεως αυτών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αξιοποιήθηκε στη σχετική πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς οι διατιθέμενοι πόροι της προκήρυξης ύψους 315 εκ. € εξαντλήθηκαν, ενώ αυξήθηκαν με 300 εκ. € ως υπερδέσμευση για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων επιλαχόντων της συγκεκριμένης προκήρυξης σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Επίσης, οι πόροι του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020 έχουν δεσμευτεί στο σύνολό τους.

3. Συνολικά, μαζί με τις υπερδεσμεύσεις που ήδη έχουν γίνει, στο ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2020 έχουν ενταχθεί έργα στο 117% των πόρων του, με Νομικές Δεσμεύσεις στο 106% του Προγράμματος.

4. Οι νέοι πόροι για τη μεταβατική διετία 2021-2022, θα κατευθυνθούν σε νέες προκηρύξεις, μεταξύ των οποίων και Σχέδια Βελτίωσης (με ψηφιακό και πράσινο προσανατολισμό), καθώς προέρχονται από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης και χορηγούνται με συγκεκριμένη στόχευση, ώστε να συνάδουν και με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ειδικότερα τη Στρατηγική της για τη Γεωργία «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Δείτε εδώ την απάντηση

23/02/2022 11:05 πμ

Η σχετική προθεσμία εκπνέει στα τέλη Μαρτίου.

Σε περίπου 2.000 σε όλη τη χώρα υπολογίζονται οι αγρότες που δεν έχουν ακόμα υποβάλλει αίτημα πληρωμής για τα Σχέδια Βελτίωσης, που προκηρύχτηκαν το 2018, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο κ. Ντίνος Μακάς, γεωπόνος από το νομό Λάρισας και τεχνικός σύμβουλος της συντονιστικής επιτροπής αγροτών κεντρικής Ελλάδας, η οποία ζητά παρεμβάσεις για τους επιλαχόντες. Οι εν λόγω αγρότες απ’ ό, τι φαίνεται δεν θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, για διάφορους λόγους, που έχουν κυρίως να κάνουν με θέματα χρηματοδότησης.

Από τη μη υλοποίηση των επενδύσεων αυτών, θα προκύψουν χρήματα διαθέσιμα για τους επιλαχόντες. «Αυτά τα χρήματα ζητάμε να διατεθούν για τους επιλαχόντες των Σχεδίων της προκήρυξης του 2018 (μέτρο 4.1.1)», επισημαίνει στον ΑγροΤύπο ο κ. Μακάς.

Προτάσεις της επιτροπής για τους επιλαχόντες

Με σχετική επιστολή προς το νέο υπουργό η επιτροπή, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Οι προτάσεις είναι ήδη στα χέρια του νέου υπουργού.

Πως μπορούν να βρεθούν χρήματα για τους επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης προκήρυξης 2018 μέτρου 4.1.1

Αξιότιμε κε υπουργέ.

θα θέλαμε να σας συγχαρούμε αρχικά για τη νέα θέση σας σαν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

θα θέλαμε να επαναφέρουμε το θέμα μας των 3.800 περίπου επιλαχόντων σχεδίων βελτίωσης του μέτρου 4,1,1. της προκήρυξης 2018. Πιστεύουμε ότι μπορούν να μεταφερθούν κονδύλια από το απερχόμενο ΠΑΑ, το νέο ΠΑΑ δηλ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης , αλλά και από εθνικούς πόρους, και το ταμείο ανάκαμψης.

Προτείνουμε:

1) Από το υπάρχoν που τελειώνει ΠΑΑ (δηλ. 2014-2020) μπορούν να βρεθούν χρήματα από μεταφορές προγραμμάτων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε: μέτρο 16 Συνεργασία και το μέτρο 2,1 γεωργικών συμβούλων 80 εκ. € (ας βγει η προκήρυξη αργότερα με κονδύλια από το επόμενο ΠΑΑ για το 2.1)

2) Από το επόμενο ΠΑΑ μπορούν να περάσουν ως προγράμματα γέφυρα ή ανειλλημένες υποχρεώσεις. Να θυμίσουμε ότι το υπάρχον που τελειώνει ΠΑΑ αν και ήταν 4,3 δις ευρώ το 1 δις ήταν από ανειλλημένες υποχρεώσεις του προηγούμενου ΠΑΑ

3) Τέλος μπορούν θα μπορούσαν να μεταφερθούν λεφτά από εθνικούς πόρους όπως ο αναπτυξιακός νόμος αλλά και να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατόπιν όλα τα παραπάνω αιτούμαστε την έγκριση όλων των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραμμα 4.1.1 με την παροχή επιπλέον κονδυλίων.

Για την συντονιστική επιτροπή αγροτών Κεντρικής Ελλάδας – οι επικεφαλής και ο τεχνικός σύμβουλος:

1. Κυριτσάκας Βάιος από νομό Λάρισας (φυτά μεγάλης καλλιέργειας) 
2. Στεφανούδης Παναγιώτης από νομό Φθιώτιδας (φυτά μεγάλης καλλιέργειας)
3. Ντίνος Μακάς από νομό Λάρισας (γεωπόνος-τεχνικός σύμβουλος επιτροπής)

Φεβρουάριος 2022

23/02/2022 10:16 πμ

Οι φάκελοι Νέων Αγροτών 2021 που αφορούν καλλιέργειες με κηπευτικά χαμηλής κάλυψης, δεν θα μείνουν εκτός προγράμματος και θα αξιολογηθούν ως θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη. Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, στη συνάντηση που είχε με τη βουλευτή Καρδίτσας της ΝΔ, Ασημίνα Σκόνδρα.

Το θέμα ανέδειξε από την πρώτη στιγμή ο ΑγροΤύπος την περασμένη εβδομάδα, για να ακολουθήσει καταιγισμός ερωτήσεων στη βουλή.

Όπως τόνισε στον ΑγροΤύπο η κ. Σκόνδρα, «το ζήτημα που είχε προκύψει με την εγκύκλιο των διαχειριστικών (η Τυπική Απόδοση στα χαμηλής κάλυψης έπεφτε θεαματικά) θα λυθεί και έτσι 1.000 περίπου υποψήφιοι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ένταξης».

Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννίδης ανέφερε στον ΑγροΤύπο ότι «γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» όλοι όσοι κατάθεσαν φάκελο ένταξης. Υπεβλήθησαν σχεδόν 17.500 αιτήσεις από νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα. Από αυτούς περίπου 2.000 θα κοπούν λόγω αντικειμενικών λόγων. Για τους υπόλοιπους αναζητούνται κονδύλια για την ένταξή τους».

Αναφορικά με τις προκηρύξεις της Απονιτροποίησης - Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (έως 14/3 θα γίνονται οι αιτήσεις) ο κ. Παπαγιαννίδης ανέφερε στην κ. Σκόνδρα πως δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο της περασμένης προκήρυξης με τους λίγους δικαιούχους και τους πολλούς επιλαχόντες. Άλλωστε τα λεφτά είναι 200 εκατ. ευρώ και οι δεσμεύσεις μόλις για δύο έτη (2022-2023). «Αυτό που αξιζει να αναφέρουμε είναι ότι δεν θα υπάρχει πλαφόν στον αριθμό των στρεμμάτων, όπως ήταν στην προηγούμενη πρόσκληση», δήλωσε στον ΑγροΤύπο η κ. Σκόνδρα.

Διαβάστε τη 2η Πρόσκληση (εδώ)

Διαβάστε τη 3η Πρόσκληση (εδώ)